ප්‍රබල අකුණු පිළිබඳව අවවාදාත්මක නිවේනදයක් – Sri News දේශීය පුවත්

0
5

ප්‍රබල අකුණු පිළිබඳ අවවාදාත්මක නිවේදනයක් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

 

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here