පහසුවෙන් සෑදිය හැකි බත් වර්ග. – Sri News

0
3


හැමදාම බත් එක්ක ව්‍යාංජන කනවට වඩා විශේෂ බත් වර්ගයක් හැදුවොත් ගෙදර අය ගොඩක් කැමති වෙයි.ඒ නිසා අද අපි ඔබට කියන්න යන්නේ පහසුවෙන්ම හදා ගන්න පුලුවන් බත් වර්ග තුනක් ගැන

Garlic & Egg Rice

අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ දේවල්

පිසගත් බත් කෝප්ප තුනක්
සුදු ලූණු බික් 10 – 15
බිත්තර දෙකක්
අමුමිරිස් කරල් දෙකක්
කොත්තමල්ලි කොල
ලුනු
ගම්මිරිස්
බටර්

හදාගන්නෙ මෙහෙමයි

 • මුලින්ම සුදු ලූනු සහ අමුමිරිස් ඉතාම හීනියට චොප් කරගන්න
 • පෑන් එකක් ලිප තබා එයට බටර් ස්වල්පයක් දමන්න
 • බටර් දියවුනු පසු එයට චොප් කරගත් සුදු ලූණු එකතු කරගන්න
 • සුදුළූණු රන්වන් පැහැ වනවිට එයට අමුමිරිස් එකතු කර විනාඩියක් පමණ මිශ්‍ර කරන්න
 • මිශ්‍රණය පෑන් එකේ පසෙකට කර එයට බිත්තර දෙක එකතු කර එය බැදීගෙන එන විට තරමක් ලොකු කැබලි සිටින ලෙස කඩාගන්න
 • ඉන්පසු සියල්ල හොඳින් මිශ්‍ර කර එයට පිසගත් බත් ද එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න
 • අවශ්‍ය පමණට ලුණු සහ ගම්මිරිස් එකතු කර අවසානයට කුඩාවට කපාගත් කොත්තමල්ලි කොළ එකතු කරන්න.ඔබ කැමති නම් කොත්තමල්ලි කොළ වෙනුවට ලූනු කොළ එකතු කරන්නට පුලුවන්

Lemon Rice

අවශ්‍ය වෙන්නෙ මේ දේවල්

 • පිසගත් බත්
 • කුඩාවට කපාගත් ඉඟුරු
 • කුඩාවට කපාගත් සුදු ලූණු
 • ලෙමන් යුෂ
 • රටකජු
 • වියළි මිරිස්
 • කරපිංචා
 • අබ
 • ලුණු
 • කහ

හදාගන්නේ මෙහෙමයි

 • මුලින්ම පෑන් එකක් ලිප තබා එයට තෙල් ස්වල්පයක් දමන්න
 • තෙල් රත්වීගෙන එන විට අබ තේ තේ හැඳි බාගයක් පමණ එකතු කරන්න
 • අබ පුපුරාගෙන එනවිට එයට රට කජු සහ වියලි මිරිස් එකතු කර මිශ්‍ර කරන්න
 • ඉන්පසු සුදු ලූණු, ඉඟුරු සහ හීනියට කපාගත් කරපිංචා එකතු කරන්න
 • සුදු ලූණු රන්වන් පැහැ වනවිට එයට කහ ස්වල්පයක් එකතු කර මිශ්‍ර කරන්න
 • ඉන්පසු පිසගත් බත් එකතු කර අවසානයට ලෙමන් යුශද එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කර අවශ්‍ය පමණට ලුනු එකතු කරගන්න

Tomato Rice

අවශ්‍ය වෙන්නෙ මේ දේවල්

 • හාල් කෝප්ප දෙකක්
 • කොටු කපාගත් ලොකු බීළූණු ගෙඩියක්
 • කොටු කපාගත් තක්කාලි ගෙඩි දෙකක්
 • ඉඟුරු
 • සුදු ලූණු
 • කරපිංචා
 • කුරුඳු පොතු
 • කරදමුංගු
 • කරාබු නැටි
 • ලුනු
 • කහ
 • මිරිස් කුඩු

හදාගන්නෙ මෙහෙමයි

 • පෑන් එකක් ලිප තබා එයට තෙල් ස්වල්පයක් එකතු කරන්න
 • තෙල් රත්වුනු පසු එයට කුරුදු පොතු ,කරදමුංගු ,කරාබු නැටි, කරපිංචා සහ පේස්ට් එකක් කරගත් ඉඟුරු සහ සුදු ලූණු එකතු කරන්න
 • විනාඩියකට පමණ පසු එයට බීළූණු එකතු කරන්න
 • බීළූණු රන්වන් පාට වුනු පසු එයට තක්කාලි එකතු කරන්න
 • තක්කාලි හොඳින් පිසුනු පසුව එයට කහ ස්වල්පයක් සහ ඔබට අවශ්‍ය පමණට මිරිස් කුඩු එකතු කරන්න
 • පසුව සහල් කෝප්ප දෙක එකතු කර අවශ්‍ය පමණට ලුණු එකතු කර විනාඩියක් පමණ මිශ්‍ර කරන්න
 • සහල් තැම්බීමට අවශ්‍ය පමණට වතුර දමා මද ගින්දරේ බත් එක පිසගන්න

[psac_post_carousel show_date=”false” show_author=”false” taxonomy=”post_tag” cat_taxonomy=”category” tag_taxonomy=”post_tag” limit=”9″ category=”recipes”]Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here