නුවරඑළියෙන් සුපිරි බංගලාවක්

0
9සීතල නුවරඑළිය ගොඩාක් දෙනෙක්ගේ හිත ගත්තු සංචාරක පාරාදීසයක්. හැබැයි අර නුවරඑළිය නගරය ආශ්‍රිතව තියෙන නාගරික බවින් මිදිලා නිදහස් පැත්තක නිවාඩුව ගත කරන්න තියෙනවා නම් ගොඩාක් දෙනෙක් කැමතියි. නිස්කලංක බව , නුවරඑළියේ සීතල දෙකම එකට තියෙන සුන්දර තැනක පිහිටලා තියෙන බංගලාවක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ.

Edit 7 Edit 2
මේ නවාතැන්පොළ පිහිටලා තියෙන්නේ කන්දේඇළ ජලාශය අද්දර. හරියටම තැන කිව්වොත් නුවරඑළියෙ නගරයේ ඉඳලා හෝටර්න් තැන්න පාරේ කිලෝමීටර් 6ක් විතර ඇවිල්ලා මීපිළිමාන හන්දියෙන් හැරිලා මෙතනට එන්න පුළුවන්. මේක කාමර 6ක බංගලාවක්. තට්ටු දෙකයි. සාමාන්‍යෙයන් මෙතන 20 දෙනෙකුට ඉන්න පුළුවන්. Hot water ඇතුළු සියලු පහසුකම් සහිත බාත්රූම් තියෙන මේ නවාතැන තමන්ගෙම තැනක් වගේ නිවාඩුවක් ගත කරන්න නියම තැනක්. මේ බංගලාවම රුපියල් 35,000/- ක් වෙනවා.

Edit 8 Edit 5 Edit 4
ආහාර ගැන කිව්වොත් එන අයට කැමති විදිහට අවශ්‍ය වියළි ආහාර අරං ඇවිල්ලා මෙතන ඉන්න කෝකියාට දීලා උයවා ගන්න පුළුවන්.
මෙතන ඉඳලා අඹේවෙලට , හෝර්ටන් තැන්නට කිට්ටුයි. මේ නිසා නුවරඑළිය නගරයට විතරක් සීමා වෙන්නේ නැතුව මතක හිටින නිවාඩුවක් ගත කරන්න මෙතන නියමයි.

මේ සුන්දර නවාතැන්පොළ වෙන් කර ගන්නවා නම් කථා කරන්න Awidimu hotline එකට 0759596161

Edit 9

kdkteckdktec

No comments yet.

Leave a Reply

Click here to cancel reply.

Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here