නාසිගෝරෙං හදමු!

0
5

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

පිසින ලද බත් කෝප්ප 4

 

යාන්තමට තැම්බූ කුකුල් මස් හෝ හරක් මස් 200g

 

ඉස්සන් 200g

 

බිත්තර 2

 

රවුම් ලෙස පෙති කපාගත් මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ලොකු ලූනු ගෙඩි 2

 

කරාබුනැටි මේස හැඳි 1

 

සුදුලූනු සහ ඉඟුරු තලප මේස හැඳි 1

 

බ්ලාචන් තේ හැඳි 1

 

මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1

 

සෝයා සෝස් මේස හැඳි 1

 

එළඟි තෙල් හෝ මාගරින් සරිලන ප්‍රමාණයක්

 

තලාගත් කරඳමුංගු හා කුරුඳුපොතු ස්වල්පයක්

 

ලුණු ස්වල්පයක්

 

රම්​පේ කැබලි කීපයක්

 

කහ ස්වල්පයක්

 

බදින ලද කජු මද කීපයක්

 

රතුලූනු 50g

 

පෙති ගැසූ ඉදුනු රතුමිරිස් කරල් කීපයක්

 

සැරසීමට පෙති ගැසූ පිපිඤ්ඤා සහ තක්කාලි ස්වල්පයක්

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here