නාරාහේන්පිට ප‍්‍රකට රෝහලක් පෙරසිටමෝල් 300%කින් වැඩිකර රෝගීන්ට.. අධිකරණයේ පිලිගනී…

0
11


පෞද්ගලික රෝහලක් විසින් පැරසිටමෝල් පෙත්ත නියමිත මිලට වඩා සියයට තුන්සියයක වැඩි කර විකුණූ බවට එළවූ චෝදනාවක් අධිකරණය හමුවේ පිරිගැනීමෙන් අනතුරුව දඩ මුදලක් නියම කර තිබේ.

මාලිගාකන්ද අධිකරණය හමුවේ වරද පිලිගැනීමෙන් මෙම දඩ මුදල නියම කර ඇත්තේ නාරාහේන්පිට ප්‍රදේශයේ ප්‍රසිද්ධ රෝහලකටයි.

අදාළ රෝහලේ නේවාසික ප්‍රතිකාර ගත් කාන්තාවකට එම කාලයේදී උපරිම සිල්ලර මිල නොතකා බිල්පතක් නිකුත් කර එම මුදල් අය කරගෙන තිබේ.

රෝහල වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නිලධාරියා අධිකරණය හමුවේ එම වරද පිලිගෙන ඇත.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here