නහර ගැට ගැසීම සඳහා ශල්‍යකර්මයකින් තොරව හෙල වෙදකම මගින් නිට්ටාවට සුව.. …

0
6


නහර ගැට ගැසීම සඳහා ශල්‍යකර්මයකින් තොරව හෙල වෙදකම මගින් නිට්ටාවට සුව..

#https://www.facebook.com/105033756847834/posts/355146291836578/
#siddha_medicine #නහරගැටගැසීම #treatment
🚫🚫🚫🚫🚫මෙම ප්‍රතිකාර ක්‍රමය අප වෙෙද්‍ය මද්ධ්‍යස්ථානය තුළ සාර්ථකව ප්‍රතිකාර සඳහා යොදා ගන්නා අතර අතුරැ ආබාධ හා මෙම ප්‍රතිකාරය සිදු කළ හැකි හා නුසුදුසු තත්ත්වයන් සඳහා අප පිටුවට කෙටි පණිවුඩයක් එවන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.. තවද අප පිටුවෙහි පලවන සියලු අත් වෙදකම් සඳහා අප උපාධිධාරී වෙෙද්‍ය මඩුල්ල සම්පුර්ණ වගකීම දරන අතර අප වෙෙද්‍ය ලිපි වෙනත් පිටු මඟින් අවසරයකින් තොරව වෙෙද්‍ය පිටුව සඳහන් නොකර උපුටා ගැනීම සම්පුර්ණ තහනම් අතර එම පළකිරීම් සම්බන්ධ රෝගි ප්‍රතිචාර සඳහා අප වෙෙද්‍ය පිටුව වගකීමක් නොදරන බවට මෙයින් ප්‍රකාශ කරන අතර, කතෘ අවසරයක් තොරව උපුටා ගැනීම නෙෙතික ක්‍රියාමාර්ග වලට යොමු වන බව ප්‍රකාශ කරමු.#siddha_medicine#ප්‍රතිකාර

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
1.අක්කපාන
2.එළඟි තෙල්

අක්කපාන රාත්‍රී සත්කාරය

1.එළඟි තෙල් ස්වල්පයක් ගෙන බඳුනකට එය දමා ලිපේ තබා මද ගින්නෙහි රත් කරන්න

2. අක්කපාන පත්‍රයක් ගෙන රත් වූ එළඟි තෙල් මඟින් එය ලාවට බැද ගන්න.

3.දැන් එම කොලය නිවුන පසු වෙළුම් පටි මගින් එය පාදයේ නහර ගැට ගැසුණු තැන තබා බඳින්න..

රාත්‍රි කාලයේදී මෙම ප්‍රතිකාරය සිදු කර උදෑසන ඉවත් කරන්න.. මෙම ප්‍රතිකාරය මාසයක් නොකඩවා සිදු කිරීමෙන් ශල්‍යකර්මයකින් තොරව ඔබට නහර ගැට ගැසීම නිට්ටාවට සුව කළ හැකිය..

වටිනවා කියලා හිතනවා නම් siddha medicine page එකට like එකක් දාගෙනම යන්න.. තවත් බොහෝ දේ ඔබ වෙනුවෙන්..
https://www.facebook.com/105033756847834/posts/355146291836578/


Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here