දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ල වෙයි – Sri News දේශීය පුවත්

0
7

කැලණියේ සිට ප්‍රධාන මාර්ගයේ සහ පුත්තලම මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ලවී තිබෙනවා.

දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කරන්නේ සංඥා දෝෂයක් හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය මතුවී ඇති බවයි.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here