දිවයින පුරා සිදුකළ මෙහෙයුම් වලින් ඊයේ දිනට සැකකරුවන් 818 ක් අත්අඩංගුවට! – Sri News

0
6


සටහන – රෂිකා හෙන්නායක

ජනවාරි 27 කොළඹ (LNW): දිවයින පුරා සිදුකළ මෙහෙයුම් වලදී මත්ද්‍රව්‍ය වැරදි සම්බන්ධ සැකකරුවන් 554 ක් සහ අපරාධ අංශ වෙත යොමු කළ ලැයිස්තුවේ සිටි සැකකරුවන් 264 ක් සමගින් මුළු සැකකරුවන් 818 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවත්,මත්ද්‍රව්‍ය වැරදි සම්බන්ධ අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් 554 දෙනා අතරින් සැකකරුවන් 01 කට රැදවුම් නියෝග මත වැඩිදුර විමර්ශන සිදුකරන අතර මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහිවුවන් 08 ක් පුනරුත්තාපනය සදහා යොමු කර ඇති බවත් පොලිසිය වාර්තා කරයි.

පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යංශය සහ පොලිස් විශේෂ කාර්යංශයේ ලැයිස්තුවේ සිටි සැකකරුවන් 10 ක්ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.එසේම, අපරාධ අංශවෙත යොමු කළ ලැයිස්තුවේ අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් 264 දෙනා අතරින් මත්ද්‍රව්‍ය වැරදි සම්බන්ධව විවෘත වරෙන්තු නිකුත්ව සිටි සැකකරුවන් 25 ක් සහ මත්ද්‍රව්‍ය නොවන වැරදි සම්බන්ධව විවෘත වරෙන්තුකරුවන් 231 ක්ද සිටි.

ඇගිලි සටහන් මාධ්‍යයෙන් හදුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගෙන නොමැතිව සිටි සැකකරුවන් 05 ක් සහ අපරාධ වලට අවශ්‍ය කරන සැකකරුවන් 03 ක්ද මෙහෙයුම් වලදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව ස්ද්ඳහන් වේ.

දිනයට අදාළව පහත මත්ද්‍රව්‍ය සොයාගෙන ඇත,

හෙරොයින් 159g
අයිස් 112g
ගංජා 08kg
ගංජා පැල 4,933
මාවා 235 g
මදනමෝදක 88g
මත්පෙති 329Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here