දිල්ලි උෂ්ණත්වය වාර්තාගත අගයකට ළඟා වෙයි – Sri News උණුසුම් පුවත්

0
8

ඉන්දියාවේ අගනුවර වන දිල්ලිහි උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 52.9 ක් තරම් වාර්තාගත අගයකට ළඟා වී තිබෙනවා. ඉන්දියාවේ උතුරු සහ බටහිර ප්‍රදේශවල මේ දිනවල අධික උෂ්ණත්වයක් වාර්තා වනවා. මේ හේතුවෙන් ඇතැම් පාසල් වල සිසුන් ක්ලාන්ත වීම් වලට ලක්ව රෝහල්ගත කර තිබුණා. බොහෝ පානීය ජල කරාම වල ජලය නොමැති ආකාරයද දැකගත හැකි වුණා. පසුගිය සතියේ සිට ඉන්දියාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට […]

The post දිල්ලි උෂ්ණත්වය වාර්තාගත අගයකට ළඟා වෙයි appeared first on Sri News.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here