දියේ ගිලී පාසල් සිසුවෙක් ජීවිතක්ෂයට

0
4මාතලේ – රත්තොට – බණ්ඩරපොළ – සේරුගොල්ල ඔයේ දිය නෑමට ගොස් සිටි වයස අවුරුදු 16ක පාසල් සිසුවෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් ව තිබේ.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here