දැන් බේත් හිඟ අඩුවෙන්

0
7

මීට සති තුනකට පමණ පෙර රට තුළ ඖෂධ වර්ග 300ක පමණ හිඟයක් පැවතුණ ද ඉන් ඖෂධ 140ක පමණ එම තත්ත්වය අඩුකර ගැනීමට හැකි වී ඇති බව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජී විජේසූරිය මහතා පවසනවා.

මෙම වසර සඳහා ලබා ගැනීමට භාණ්ඩාගාර මුදල් වෙන්කර ඇති බවයි ඒ මහතා පවසන්නේ.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here