දහම් පොත් පරිත්‍යාග කිරීමේ වැඩසටහන – ඉල් පුන් පොහෝ දින

0
8


පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව මගින් සිදුකරන සදහම් පොත් පරිත්‍යාග කිරීමේ වැඩසටහන මගින් ඉල් පුන් පොහෝ දින (2015 නොවැම්බර් මස 25 වෙනි දින) සදහම් පොත් කට්ටල් පහක් පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ සුරතින් පරිත්‍යාග කරන්නට යෙදුනා. අද දින සදහම් පොත් කට්ටල් පරිත්‍යාගයන් ලබාගත්තේ,

1. ගරු පුස්තකාලයාධිපතිතුමා, කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභා පුස්තකාලය, කැළණිය.
2. ගරු විදුහල්පතිතුමා, ව/ම භාතියගමුව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය, පොල්පිතිගම.
3. ගරු නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂතුමා, ස්වසන රෝග පිළිබඳ ජාතික රෝහල, වැලිසර, රාගම.
4. ගරු විදුහල්පතිතුමා, ව/ම රඹාවැව බුවනෙකබා මහා විද්‍යාලය, මොරගොල්ලාගම.
5. ගරු විදුහල්පතිතුමා, පු/ ගලවැව මහා විද්‍යාලය, කුඹුක්කල්ල, පුත්තලම.

එසේම 2015 නොවැම්බර් මස 15 වෙනි මාසික සදහම් වැඩසටහනේදී ද දිවයිනේ විවිධ පුස්තකාල පහක් සඳහා සදහම් පොත් කට්ටල බෙදා දෙනු ලැබීය.

මෙම උතුම් ධර්ම දානමය පුණ්‍ය කර්මය සඳහා දායකත්වය ලබාදුන් සියලු පින්වතුන්ට මේ ගෞතම බුදු සසුනේදීම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මය අවබෝධ කරගැනීම පිණිසම මේ උතුම් පුණ්‍ය කර්මය හේතුවාසනා වේවා!

ඒ වගේම ඔබටත් මෙම ධර්ම දානමය පුණ්‍ය කර්මය සඳහා දායකත්වය ලබාදිය හැකියි.

● වැඩි විස්තර »
https://mahamevnawa.lk/donations/dharma-dana/

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)

[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව මගින් සිදුකරන සදහම් පොත් පරිත්‍යාග කිරීමේ වැඩසටහන මගින් ඉල් පුන් පොහෝ දින (2015 නොවැම්බර…

Posted by Mahamevnawa Monastery on Friday, November 27, 2015

The post දහම් පොත් පරිත්‍යාග කිරීමේ වැඩසටහන – ඉල් පුන් පොහෝ දින appeared first on Mahamevnawa Bhawana Asapuwa.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here