දයාසිරි හදවත ලකුණින් මැතිවරණයට…

0
4

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා ඇතුළු ඇතුළු පිරිසක් ඉදිරි මැතිවරණ වලට තරග කිරීම සඳහා වෙනම සන්ධානයක් ලියාපදිංචි කිරීමට භාරදී ඇත.

මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කරන්නේ හදවත ලකුණෙන් ඉදිරි මැතිවරණවලට ඉදිරිපත් වීමට සූදානමින් සිටින බවය.

තවත් පක්ෂ ගණනාවක් හා සංවිධාන ගණනාවක් මේ වන විට නව සන්ධානය හා එක්වීමට සාකච්ඡා කරමින් සිටින බවයි.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here