තීන්ත ආලේප කිරීමේ මූලික කටයුතු ආරම්භ කිරීම

0
6


පගේ භාග්‍යවත් වූ අර්හත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී සම්බුද්ධත්වයට උපහාර පිණිස තනවන ලද සිරි ගෞතම සම්බුද්ධරාජ මාළිගාවේ මෙන්ම අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උතුම් සම්බුද්ධත්වය ලබන මොහොතේ සෙවණ සළසාලූ සිරි ගෞතම බෝධීන් වහන්සේ විරාජමානව වැඩසිටින සිරි ගෞතම බෝධි මණ්ඩපයේ තීන්ත ආලේප කිරීමේ මූලික කටයුතු අද දින (පෙබ. 22) අතිපූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය විසින් උතුම් තෙරුවනේ ආශිර්වාදය සළසාගැනීම පිණිස පවත්වන්නට යෙදුනු සෙත් පිරිත් සජ්ඣායනයෙන් අනතුරුව ආරම්භ කරන්නට යෙදුනි.

මෙම උතුම් පුණ්‍යකර්මය සියලුදෙනා සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා…!

මෙම උතුම් ප්‍රසාදනීය පුණ්‍යකර්මය වෙනුවෙන් ඔබත් කිසියම් කොටසක් භාරගෙන මේ පිංකමෙහි කොටස්කරුවෙකු වීමේ දුර්ලභ වාසනාව උදාකර ගන්න.

වැඩි විස්තර
 • 16798007_1855665378045542_6269540246774098939_o

  16798007_1855665378045542_6269540246774098939_o

 • 16905073_1855665324712214_4792561986282342569_o

  16905073_1855665324712214_4792561986282342569_o

 • 16825860_1855665351378878_6780939001064162961_o

  16825860_1855665351378878_6780939001064162961_o

 • 16903449_1855665548045525_2099063274856029928_o

  16903449_1855665548045525_2099063274856029928_o

 • 16797885_1855666304712116_8592804950866402166_o

  16797885_1855666304712116_8592804950866402166_o

 • 16797906_1855666824712064_163084740429284944_o

  16797906_1855666824712064_163084740429284944_o

 • 16836601_1855665868045493_1850093052337276859_o

  16836601_1855665868045493_1850093052337276859_o

 • 16836657_1855666601378753_5745245873945303648_o

  16836657_1855666601378753_5745245873945303648_o

 • 16797705_1855666658045414_3558183950084162862_o

  16797705_1855666658045414_3558183950084162862_o

 • 16797612_1855666874712059_4152439182077176419_o

  16797612_1855666874712059_4152439182077176419_o

 • 16797155_1855665731378840_166456794472079271_o

  16797155_1855665731378840_166456794472079271_o

 • 16797212_1855665954712151_6058405060811171468_o

  16797212_1855665954712151_6058405060811171468_o

 • 16819102_1855665988045481_5315653860453332831_o

  16819102_1855665988045481_5315653860453332831_o

 • 16905037_1855666361378777_4463443569072742765_o

  16905037_1855666361378777_4463443569072742765_o

 • 16804380_1855665768045503_7544765898263291112_o

  16804380_1855665768045503_7544765898263291112_o

 • 16796920_1855666751378738_7741343052938356359_o

  16796920_1855666751378738_7741343052938356359_o

 • 16826139_1855666841378729_1100699065553361487_o

  16826139_1855666841378729_1100699065553361487_o

 • 16797604_1855667094712037_2314341359703484166_o

  16797604_1855667094712037_2314341359703484166_o

 • 16903265_1855666994712047_7606289028148214164_o

  16903265_1855666994712047_7606289028148214164_o

 • 16835987_1855667031378710_4365681476299647452_o

  16835987_1855667031378710_4365681476299647452_o

 • 16904616_1855667124712034_8418599351775029832_o

  16904616_1855667124712034_8418599351775029832_o

 • 16836580_1855666384712108_833858854662337290_o

  16836580_1855666384712108_833858854662337290_o

The post තීන්ත ආලේප කිරීමේ මූලික කටයුතු ආරම්භ කිරීම appeared first on Mahamevnawa Bhawana Asapuwa.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here