තවත් පිරමීඩ ආයෝජන අටක් ගැන මහ බැංකුවෙන් අනාවරණයක්

0
7

පිරමීඩාකාර ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදෙන බවට හඳුනාගත් තවත් ආයතන සහ යෙදවුම් අටක් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ලද පැමිණිලිවලට අනුව සිදුකළ විමර්ශනවලදී අදාළ ආයතන සහ යෙදවුම් පිළිබඳ අනාවරණ වී ඇති බවයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කළේ.

අදාළ ආයතන සහ යෙදවුම් අටට නඩු පැවරීම සඳහා නීතිපතිවරයාගේ සහාය ඉල්ලා ඇති බව ද මහ බැංකුව පවසනවා.

අදාළ නිවේදනය පහතින්.

1 3

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here