ඩොලරය තවත් අඩුවෙයි – Sri News | Sri Lanka Business News

0
4
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (26) දින ප්‍රකාශයට පත් කළ විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් මිල රු. 313.17 ක් ලෙසත් විකුණුම් මිල රු. 323.17 ක් ලෙසත් වාර්තා වී තිබේ.

මෙලෙස ඩොලරයේ ගැනුම් මිල රු. 313 මට්ටමට පැමිණ ඇත්තේ 2023 සැප්තැම්බර් 04 දිනෙන් පසුව වන අතර විකුණුම් මිල රු. 324 මට්ටමින් පහළට පැමිණ ඇත්තේ 2023 අගෝස්තු 03 දිනෙන් පසුවය.

මේ අතර අද දින එ. ජ. ඩොලරයේ නිරූපිත එතැන් විනිමය අනුපාතිකය (Indicative Rate of the USD/LKR Spot Exchange Rate) රු. 319.15ක් ලෙසින් වාර්තා වී තිබේ.

 

The post ඩොලරය තවත් අඩුවෙයි appeared first on Sri News | Sri Lanka Business News.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here