ජීවිතයේ සාර්ථක හා අසාර්ථක බව තීරණය වන්නේ ඔබේ පුරුදු හේතුවෙන් ප්‍රියනාත් ජයසූරිය කියයි

0
6


ඔබේ පුරුදු හේතුවෙන් ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය හා අසාර්ථකත්වය තීරණය වන බව කළමනාකරණ උපදේශක ප්‍රියනාත් ජයසූරිය පවසනවා.

ඒ, නෙත් එෆ් එම් අන්ලිමිටඩ් සතුට වැඩසටහනට එක්වෙමින්. 

new2023 voice · MOTIVATOR PRIYANATH 01

පුරුදු වෙනස් කරගත හැකි ක්‍රම 4 ක් පිළිබඳව ද මෙහිදී පැහැදිලි කෙරුණා.

new2023 voice · MOTIVATOR PRIYANATH 02

නෙත් එෆ් එම් අන්ලිමිටඩ් සතුට සම්පූර්ණ වැඩසටහන නෙත් නිවුස් යූ ටියුබ් නාළිකාවට පිවිස නැරඹිය හැකියි.
 Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here