ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් සම්මේලන 4ක ලියාපදිංචිය අත්හිටුවයි – Sri News ක්‍රීඩා

0
16

වහාම ක්‍රියාත්මක වනපරිදි ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් සම්මේලන 4ක ලියාපදිංචිය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පාපැදි සම්මේලනය, රග්බි සංගමය, මෝටර් රථ සම්මේලනය සහ දැල්පන්දු සම්මේලනය යන සංගම් හා සම්මේලනවල ලියාපදිංචිය මෙලෙස අත්හිටුවා ඇති බවයි දැක්වෙන්නේ. ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ද ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. අදාළ සංගම් හා සම්මේලනවල ඉදිරි […]

The post ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් සම්මේලන 4ක ලියාපදිංචිය අත්හිටුවයි appeared first on Sri News.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here