ජබර ව්‍යාංජනය ⋆ ධරණී

0
8

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

ජබර 200g

ලූනු 30g

අමුමිරිස් කරල් 2

කූණිස්සන් මේස හැඳි 1

කරි කුඩු මේස හැඳි 1/2

කහ කුඩු තේ හැඳි 1/4

මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1/2

බිලිං (කපා සෝදා මිරිකාගත්) මේස හැඳි 1

දියකිරි අඬුකෝප්ප 1

මිටිකිරි අඬුකෝප්ප 1 1/2

රම්පේ, කරපිංචා, කුරුඳු පොතු

ලුණු රස අනුව

 

සාදන ක්‍රමය

ජබර සෝදා පොඩියට කපා මිරිකාගන්න.

මිටිකිරි හා ජබර හැර අනෙකුත් සියල්ල දියකිරෙන් තම්බාගන්න.

දිය සිඳීගෙන එන විට ජබර හා මිටිකිරි දමා හින්දාගන්න.

 

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here