චීන සාම්ප්‍රදායික නව වසර උදාව උත්සවශ්‍රීයෙන්

0
5


චීන සාම්ප්‍රදායික නව වසරේ උදාව වෙනුවෙන්  චීන මාධ්‍ය සමූහය විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද වසන්ත උත්සව සංස්කෘතික ප්‍රසංගය ලොව පුරා ප්‍රේක්ෂකයන් වෙත ඉදිරිපත් කෙරේ.

වසන්ත උත්සව සංස්කෘතික ප්‍රසංගය වසර 40 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ සමස්ත චීන ජාතිකයන්ගේ උණුසුම් හැඟීම් ලොවට රැගෙන ගිය අතර, එය නව වසරේ සතුට සමරන චීන ජාතිකයන්ට විශිෂ්ට රසාස්වාදයක් තිළිණ කරන අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් බවට පත්ව ඇත.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here