චීන-ඇමරිකා සමුද්‍ර කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් – Sri News ජාත්‍යන්තර පුවත්

0
14

චීන-ඇමරිකා සමුද්‍ර කටයුතු පිළිබඳ දෙවැනි වටයේ සාකච්ඡාව පැවැත්වේ. සංවාද මාර්ගයෙන් අනවබෝධයන් දුරු කිරීමට දෙපාර්ශ්වය එහිදී එකඟ වී තිබෙනවා. එසේ ම, මෙහිදී ඇමරිකාව චීනය ආශ්‍රිත මුහුදු ප්‍රදේශයේ සිදු කර ඇති ප්‍රකෝපකාරී ක්‍රියාවන් වෙත චීනය දැඩි සැලකිල්ල දක්වා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. චීනයේ භෞමික අඛණ්ඩතාව හා සමුද්‍ර අයිතිවාසිකම් වෙත ගරු කර චීනය හා අසල්වැසි රටවල් අතර පවතින […]

The post චීන-ඇමරිකා සමුද්‍ර කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් appeared first on Sri News.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here