ගුරුවරුන්ට තෑගි බෝග දෙන අයට වැඩ වරදින ලකුණු | Sri News

0
8


පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් පන්ති භාර ගුරුවරුන්ට මවුපියන්ගෙන් මුදල් එකතු කර තෑගිභෝග ලබා දීම තහනම් කර තිබියදීත්, එලෙස තෑගි බෝග ලබා දෙන්නන් සම්බන්ධයෙන් දැඩි පියවර ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේම ජයන්ත පැවසීය.

එමෙන්ම ගුරුවරුන් එවැනි තෑගි බෝග ලබා ගැනීමද වරදක් බව ද අමාත්‍යාංශ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේම ජයන්ත පැවසුවේ ගුරුවරුන්ට තෑගි බෝග ලබාදීම තහනම් කරමින් චක්‍රලේඛ නිකුත් කර තිබියදී එවැනි කටයුතු දිගින් දිගටම සිදුවන බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බවයි.

 Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here