ගිනිතබා විනාශ කරන ලද යතුරුපැදියක් කුරුඳු ඉඩමකින් හමු වෙයි – Sri News දේශීය පුවත්

0
8

ගිනිතබා විනාශ කරන ලද යතුරුපැදියක් කොස්ගොඩ , සුදුවැලිපොත, පුද්ගලික කුරුඳු ඉඩමක තිබි හමුවී තිබෙනවා.
මේ යතුරුපැදිය පසුගිය දා අහුන්ගල්ලේ වෙඩිතැබිමට යොදාගත් යතුරුපැදිය දැයි විමර්ශනය කරනවා .
 අද උදේ කුරුදු කැපිමටගිය කුරුදු ඉඩමේ හිමිකරු පිලිස්සි ගිය යතුරුපැදිය දැක කොස්ගොඩ පොලීසිය දැනුවත් කර තිබුණා.
වැඩිදුර විමර්ශනය කොස්ගොඩ පොලීසිය හා ඇල්පිටිය කොට්ඨාසය අපාරාධ අංශයේ නිලධාරින් විසින්  විමර්ශනය සිදු කරනවා.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here