ගස්ලබු මාලුව ⋆ ධරණී

0
10

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

ගස්ලබු (බාගෙට ඉදුණු) 250g

මුං පරිප්පු (බැද කුඩු කරගත්) 50g

රතුලූනු (සිහින්ව කපාගත්) 30g

සුදුලූනු (හතරට පළාගත්) තේ හැඳි 1

අමුමිරිස් (හතරට පළාගත්) කරල් 3

කරපිංචා (සිහින්ව කපාගත්) මේස හැඳි 1

රම්පේ (ලියාගත්) තේ හැඳි 1

කුරුඳු පොතු අඟල් 1/4

උළුහාල් (බැදගත්) තේ හැඳි 1

අබ තේ හැඳි 1/2

දියකිරි අඬුකෝප්ප 2

මිටිකිරි අඬුකෝප්ප 1/2

තෙල් මේස හැඳි 2

ලුණු රස අනුව

 

සාදන ක්‍රමය

භාජනයක් ලිප තබා තෙල් වත්කර, අබ දමන්න.

අබ බැදෙනවිට ලූනු, රම්පේ, කරපිංචා, කුරුඳු පොතු, අමුමිරිස් සහ සුදුලූනු දමා බැදෙන්න හරින්න.

ඉන්පසු එයට මිරිස්කුඩු, කහකුඩු, කරිකුඩු හා ලුණු දමා බැදෙන්න හැර දියකිරි දමන්න.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here