කොෆී කේක්

0
12

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

  • සීනි ග්‍රෑම් 170
  • පිටි ග්‍රෑම් 170
  • බටර් ග්‍රෑම් 170
  • බිත්තර 3
  • බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1 1/2
  • උණු වතුර මේස හැන්දක දිය කරගත් ක්ෂණික කෝපි මේස හැන්දක්
  • අයිසින් සීනි ග්‍රෑම් 225
  • බටර් ග්‍රෑම් 100
  • උණුවතුර මේස හැඳි 1ක දිය කරගත් ක්ෂණික කෝපි මේස හැඳි 1 1/2

සාදාගන්නා ආකාරය

සීනි සහ බටර් බෝල් එකක දමා බීට් කර එයට බිත්තර එකින් එක එක් කරන ගමන් හොඳින් බීට් කරගන්න. බේකින් පවුඩර් සහ පිටි එකට මිශ්‍ර කර වරක් හලාගෙන බිත්තර හා බටර් මිශ්‍රණයට ටිකෙන් ටික එකතු කරමින් විස්ක් එකකින් මිශ්‍ර කරගන්න.

එයට කෝපි එක් කර මිශ්‍ර කරගෙන සෙල්සියස් 160 ක උෂ්ණත්වයේ ප්‍රී හීට් කරගත් උඳුනක විනාඩි 25-30 ක් බේක් කරගන්න.හොඳින් නිවෙන්නට හැර ෆ්‍රොස්ටින් එකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය වලින් බටර් සහ අයිසින් ශුගර් හොඳින් බීට් කරගෙන එයට කෝපි එක් කර නැවත බීට් කර නිවාගත් කේක් එක කැමති ආකාරයකට සරසගන්න.

 Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here