කොළඹ නගරයේ විශේෂ රථ වාහන සැලසුමක්

0
1076 වැනි නිදහස් දින සැමරුම වෙනුවෙන් ලබන 29 වැනි දා සිට පෙබරවාරි 02 වැනි දා දක්වා කොළඹ නගරයේ විශේෂ රථ වාහන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කරන බව රථ වාහන පොලීසිය නිවේදනය කරයි.Sri News>

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here