කොමලවට්ටන් ⋆ ධරණී

0
14

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

හාල් පිටි ග්‍රෑම් 250

තිරිඟුපිටි ග්‍රෑම් 50

පැණි අඬුකෝප්ප 3/4

පැණි පොල් මිශ්‍රණය ග්‍රෑම් 300

ලුණු තේ හැඳි 1/4

තෙල් ලීටර් 1/2

 

සාදන ක්‍රමය

* හාල් පිටි, පාන්පිටි, ලුණු එකට කලවම් කරන්න.

* මෙයට පැණි දමා කැවුම් මිශ්‍රණය මෙන් ඊට වඩා ඝන මිශ්‍රණයක් සාදාගන්න.

* අනාගත් මිශ්‍රණය විනාඩි 15ක් තබන්න.

* පැණිපොල් මිශ්‍රණයෙන් බෝල සාදා සාදාගත් පිටි මිශ්‍රණයේ දවටා ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න.

 

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here