කොකිස් ⋆ ධරණී

0
8

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

හාල්පිටි (හලාගත්) 250g

කහකුඩු තේ හැඳි 1/4

උකු පොල්කිරි අඬුකෝප්ප 1

සීනි තේ හැඳි 1

ලුණු තේ හැඳි 1/8

තෙල් 1/2L

(අවශ්‍ය නම් බිත්තරයක්)

 

සාදන ක්‍රමය

පොල්කිරි සහ තෙල් හැර අනෙකුත් සියල්ල එකට දමා මිශ්‍ර කරගන්න.

ඉන්පසු එයට පොල්කිරි දමා තරමක් තුනීයට පිටි මිශ්‍රණයක් සාදාගන්න.

තෙල් තාච්චියක් ලිප තබා තෙල් රත්කර කොකිස් අච්චුවක් තෙලේ බහා හොඳින් රත්වීමට ඉඩ හරින්න.

ඉන්පසුව අච්චුව සම්පූර්ණයෙන්ම නොවැසෙන පරිදි පිටි මිශ්‍රණයේ බහා තාච්චියට දමා බැදීගෙන එන විට අච්චුව සොලවමින් කොකිසය අච්චුවෙන් ගලවාගෙන දෙපැත්ත පෙරලා රන්වන් පාටවනතුරු බැදගන්න.

**කොකිස් අච්චුවෙන් ගැලවීමට අපහසු නම් උල්කරගත් හැඳි මිටක් භාවිතා කළ හැකිය.

 

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here