කිසිදු ක්‍රීඩා සම්මේලනයක් සඳහා අතුරු කමිටු පත්කරන්නේ නැහැ – Sri News උණුසුම් පුවත්

0
16

කිසිදු ක්‍රීඩා සම්මේලනයක් සඳහා අතුරු කමිටු පත්කරන්නේ නැති බව අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා අවධාරණය කරනවා. නිත්‍යානුකුල නිලවරණ පැවැත්වීම සඳහා පමණක් ක්‍රීඩා සංගම් සම්මේලන හතරක ලියාපදිංචිය තාවකාලිකව අත්හිටවු බවයි ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ. නව රෙගුලාසි යටතේ නාම යෝජනා කැදවා ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලනයේ නිලවරණය පැවැත්වීම සුදුසු බැවින් එහි ලියාපදිංචිය තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා රග්බි සංගමයේ […]

The post කිසිදු ක්‍රීඩා සම්මේලනයක් සඳහා අතුරු කමිටු පත්කරන්නේ නැහැ appeared first on Sri News.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here