කාලගුණයෙන් පළාත් තුනකට සහ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට රතු නිවේදන

0
19

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව තද වැසි පිළිබඳව අවවාදාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

පළාත් තුනක් සහ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහායි මෙම අවවාදාත්මක නිවේදනය නිකුත් කර ඇත්තේ.

ඒ, අනුව බස්නාහිර, සබරගමුව, වයඹ පළාත්වලට සහ ගාල්ල, මාතර, මහනුවර සහ නුවරඑළිය යන දිස්ත්‍රික්කවලට මෙම රතු වර්ණයෙන් යුත් අවවාදාත්මක නිවේදනය නිකුත්කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාව සහ අවට මුහුදු ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව පවතින පෙර-මෝසම් කාලගුණික ලක්ෂණ හේතුවෙන් පවතින වැසි සහ සුළං තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් ඉදිරි දින කිහිපය තුළ බලාපොරොත්තු විය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරන්නේ.

ඒ අනුව බස්නාහිර, සබරගමුව, වයඹ පළාත්වලත් ගාල්ල, මාතර, මහනුවර සහ නුවරඑළිය යන දිස්ත්‍රික්කවල ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 100ට වැඩි තද වැසි අත්විය හැකි බවට දැනුම් දෙනවා.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here