කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – හයවෙනි කොටස – Sri News

0
4

ඔන්න අපි අද කාමසූත්‍රය අලුත්ම අලුත් කොටසකට යනවා. මේ කොටසෙ නම “නායක සහය දූත කරම විමර්ශන ප්‍රකරණය”. කාන්තාවක් එක්ක සම්බන්ධතා ගොඩනඟා ගැනීමේදී සැලකිල්ලට ලක් කළ යුතු කරුණු වගේම උපක්‍රම යම්තාක් දුරට මේ පරිච්ඡේදයේ විස්තර වෙනවා.

මේ ලිපි මාලාවේ පැරණි කොටස් පහත ලින්ක් ක්ලික් කරලා කියවන්න

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

 

පසු කොටස් –

කාම සූත්‍රය මුල සිට සිංහලෙන් – 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය මුල සිට සිංහලෙන් – 8 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here