කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – දහ වැනි කොටස – Sri News

0
3

අද ඉතිං අපිට ඔන්න දෙයියනේ කියල ‘ප්‍රමාණ කාල භාව රතාවස්තාපන ප්‍රකරණය’ ඉවර කර ගන්න පුළුවන්.

පහුගිය සතියේදී අපි විවිධ විද්වතුන් සංසර්ගය අවසානයේදී ස්ත්‍රියකට ලැබෙන තෘප්තිය පිළිබඳව ප​ළකරපු අදහස් ගැනත් කතා කළා. අද අපි කතා කරමු වත්ස්‍යා​යන ඒ ගැන මොකක්ද කියන්නේ කියලා.

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

 

පසු කොටස් –

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here