කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – අට වෙනි කොටස – Sri News

0
4

අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කාම සූත්‍රයේ ’ප්‍රමාණ කාල භාව රතාවස්ථාපන ප්‍රකරණය’. මොකද්ද කිව්වේ කියලා තේරුම් නෑ නේද?  දිගටම කියවගෙන යන්න එතකොට තේරෙයි.

මේ ලිපි මාලාවේ පැරණි කොටස් පහත ලින්ක් ක්ලික් කරලා කියවන්න

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

 

පසු කොටස් –

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here