කර්මාන්ත ලියාපදිංචිය Online

0
5

කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය මෙතෙක් සිදුකළ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ලියාපදිංචි කිරීම, මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ සිදු කිරීමේ ඩිජිටල් මෙහෙයුම ජනගත කිරීම කර්මාන්ත හා සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍යය රමේෂ් පතිරණ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ දී සිදුකෙරිණි.

කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය තවදුරටත් ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය, ප්‍රාදේශීය හා දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය, කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය හා විදාතා යන ආයතන සමඟ එක්ව මෙම මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කරයි.

reg.industry.gov.lk යන දිගුව හරහා දිවයින පුරා විසිරී සිටින නිෂ්පාදන කර්මාන්ත පවත්වාගෙන යනු ලබන ක්ෂුද්‍ර, සුළු පරිමාණ, මධ්‍ය පරිමාණ හා මහා පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට තම කර්මාන්ත, කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචි කිරීමේ හැකියාව ලැබෙයි. රජය විසින් ලබාදෙන මූල්‍යමය සේවා, තාක්ෂණික සේවා, කළමනාකරන සේවා ආදී පහසුකම් ලබා ගැනීමේදී කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ මෙම ලියාපදිංචි සහතිකය අනිවාර්ය වේ.

මෙම මාර්ගගත ක්‍රමවේදය හරහා රට පුරා ක්‍රියාත්මක වන සියළුම ආකාරයේ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ජාලගත කර ඔවුන් සමග මනා සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගනිමින් එම කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා කර්මාන්තකරුවන් අභිප්‍රේරණය කිරීම කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ අරමුණ වෙයි. එසේම මෙවැනි ක්‍රමවත් දත්ත පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාමෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශය, මහ බැංකුව වැනි තීරණ ගැනීමේ ආයතනවලට නිවැරදි තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව ද පවතී.

මෙම අවස්ථාවේ දී අදහස් දක්වමින් කර්මාන්ත හා සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා පැවසුවේ, මෙම මාර්ගගත ක්‍රමවේදය හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ජාලගත කිරීම මගින් එම කර්මාන්තකරුවන්ට රජය විසින් ලබාදෙන සේවාව තවදුරටත් පුළුල් කළ හැකි බවයි.

එසේම ලෝක බැංකුව හා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වැනි ආයතන වලින් ලබා දෙන මූල්‍යමය ප්‍රතිලාභ දැනට අක්‍රිය වී ඇති කර්මාන්ත යළි නගා සිටුවීම සඳහා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ මැදිහත්වීම මත ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත්, දේශීය කර්මාන්තකරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අරමුණින් රජය විසින් කර්මාන්තකරුවන්ට අවශ්‍ය සහන විධිමත්ව ලබාදෙන අතර අපනයන කේන්ද්‍රීය ආර්ථිකයක් බිහිකිරීම රජයේ අපේක්ෂාව බව ද රමේෂ් පතිරණ අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරවත් පැවසීය.

– Media unit

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here