ඕනෑම මැතිවරණයකට තරග කරන්න මානුෂීය ජනතා සන්ධානය සූදානම් – Sri News දේශීය පුවත්

0
5

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුත් මානුෂීය ජනතා සන්ධානය ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඒ මහතා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණියා.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතා කොංගසයේ නායක ප්‍රභා ගණේෂන් මහතා ද ඊට එක්ව සිටියා.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here