එළවළු බෙදාදීමේ පුණ්‍ය ක්‍රියාන්විතය – 2020-04-20 – Sri News

0
11

මව්බිම වෙනුවෙන් එක්වෙමු පුණ්‍ය ක්‍රියාන්විතය ඔස්සේ සිදු කරන එළවළු බෙදාදීම් වැඩසටහනේ සිව්වන අදියර ලෙස අතුරුගිරිය, ග්‍රාමෝදයගම හා නව නිවාස සංකීර්ණය අසල අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් කිහිපයකට ද, ජා-ඇල ගල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ වෙසෙන අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාව වෙත ද, රටේ පවතින තත්ත්වය හමුවේ ඉතා අසරණ වී ඇති බව දන්වන ලද විවිධ ප්‍රදේශවල නිවෙස් වෙත ද ගොස් එළවළු පාර්සලයක් ලබාදීම 2020-04-20 වන දින සිදු කරනු ලැබීය. මෙම පුණ්‍ය ක්‍රියාන්විතය හා එක්වෙමින් එළවළු ලබා ගැනීමට සහ නන් අයුරින් දායකත්වය දැක් වූ සෑම සියලු දෙනාටම රැස් වූ සියලු පින් එකසේ අනුමෝදන් කරමු.

මෙම පුණ්‍ය ක්‍රියාන්විතයේ විස්තර

විවිධ වර්ගයේ එළවළු කිලෝ 5000කින් පමණ යුතු එක් ලොරියක් සඳහා රු. 250,000ක පමණ මුදලක් වැය වන අතර මේ දුෂ්කර අවස්ථාවේ දුප්පත් ගම්මානයක් සඳහා එළවළු ලොරියක් වෙනුවෙන් හෝ හැකි පමණින් බරපැන දරමින් ඔබටත් අප හා එක්විය හැකියි. මේ සඳහා දායකත්වය දැරිය හැකි පින්වතුන් 070 299 47 72 , 070 599 60 35 , 071 091 98 12 දුකරකථන අංකයන්ගෙන් විමසන්න.

එළවළු විකුණාගත නොහැකිව සිටිනා ගොවිමහතුන් සහ නොමිලේ ලොරි ලබාදීමට කැමති පින්වතුන් 070 375 16 67 , 071 77 55 207 අංක අමතන්න.

ඔබ සිදුකරනා සියලු ම මුදල් පරිත්‍යාග ගිණුම් අංක 1162 6100 3919 සම්පත් බැංකුව, කඩුවෙල ශාඛාව, ශ්‍රද්ධා පින්කම් අරමුදල ගිණුමට බැර කර එම රිසිට්පත ඔබගේ නම, ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය සමගින් [email protected] ඊමේල් ලිපිනයට හෝ 076 14 14 715 වට්ස්ඇප් අංකයට යොමු කරන්න. Swift code BSAMLKLX

ලක්පොළොවෙන් උපන් සාරය ලක් දූ පුතුන් පෝෂණය නොකොට නිකරුනේ දිරායෑමට ඉඩ නොතබමු… අපේ ගොවි විරුවන් රැකගනිමු…. මව්බිම වෙනුවෙන් එක්වෙමු…

 • 94005318_3207360249298132_2766053878876078080_n

  94005318_3207360249298132_2766053878876078080_n

 • 93964409_3207357599298397_2937781523367067648_n

  93964409_3207357599298397_2937781523367067648_n

 • 93785394_3207359882631502_7114023459310534656_n

  93785394_3207359882631502_7114023459310534656_n

 • 94127870_3207357409298416_6881676109532889088_n

  94127870_3207357409298416_6881676109532889088_n

 • 94038193_3207359839298173_5219208828913975296_n

  94038193_3207359839298173_5219208828913975296_n

 • 93855256_3207357899298367_6102980469840674816_n

  93855256_3207357899298367_6102980469840674816_n

 • 94193784_3207358749298282_5341168153315508224_n

  94193784_3207358749298282_5341168153315508224_n

 • 94229410_3207359305964893_4310448415424118784_n

  94229410_3207359305964893_4310448415424118784_n

 • 94120841_3207358872631603_8111958268722544640_n

  94120841_3207358872631603_8111958268722544640_n

 • 93838213_3207359472631543_857045485372833792_n

  93838213_3207359472631543_857045485372833792_n

 • 94111040_3207359435964880_10808873610903552_n

  94111040_3207359435964880_10808873610903552_n

 • 94351773_3207359702631520_4729783445675311104_n

  94351773_3207359702631520_4729783445675311104_n

 • 93933279_3207360119298145_8279936887800463360_n

  93933279_3207360119298145_8279936887800463360_n

 • 94397045_3207360429298114_5877904310716596224_n

  94397045_3207360429298114_5877904310716596224_n

 • 94776461_3207360419298115_1978065931410079744_n

  94776461_3207360419298115_1978065931410079744_n

 • 93258614_3207360762631414_3528741462491529216_n

  93258614_3207360762631414_3528741462491529216_n

 • 93914712_3207361132631377_255823860060913664_n

  93914712_3207361132631377_255823860060913664_n

 • 94353947_3207360922631398_8624765694438801408_n

  94353947_3207360922631398_8624765694438801408_n

 • 94081329_3207361202631370_7878040902239780864_n

  94081329_3207361202631370_7878040902239780864_n

 • 93510614_3207361225964701_4143937451095752704_n

  93510614_3207361225964701_4143937451095752704_n

 • 93848011_3207361429298014_1834802070276800512_n

  93848011_3207361429298014_1834802070276800512_n

 • 93917321_3207362005964623_207222327966957568_n

  93917321_3207362005964623_207222327966957568_n

 • 93794834_3207361695964654_3798243646633934848_n

  93794834_3207361695964654_3798243646633934848_n

 • 93999544_3207361965964627_3896612833097416704_n

  93999544_3207361965964627_3896612833097416704_n

 • 93687168_3207362299297927_4299306428444704768_n

  93687168_3207362299297927_4299306428444704768_n

 • 93485226_3207362402631250_7884565395649069056_n

  93485226_3207362402631250_7884565395649069056_n

 • 94234936_3207362369297920_2463852871758643200_n

  94234936_3207362369297920_2463852871758643200_n

 • 94257605_3207362692631221_9012723020770312192_n

  94257605_3207362692631221_9012723020770312192_n

The post එළවළු බෙදාදීමේ පුණ්‍ය ක්‍රියාන්විතය – 2020-04-20 appeared first on Sri News.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here