එක එක විදියට හදලා කන්න පොලොස් රෙසිපි 5ක් – Sri News

0
3

නම ඇහුවත් කටට කෙල උනන කැමක්නේ පොලොස් කියන්නෙ. ඔන්න ඉතින් ඔයාලා ආසම පොලොස් අපි විදි කීපයකට හදාගන්නහැටි කියන්නයි යන්නෙ. බොහොම රසට හදාගන්න පුලුවන් මේ පොලොස් හොයාගෙන ගම් පීරගෙන යන අයත් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ලැබෙන පොලොස් ගෙඩිය මේ විදියට හදලා බලන්න කොහොමද කියලා…

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
පොලොස් ගෙඩියක්
මිටිකිරි කෝප්ප 2
දියකිරි කෝප්ප 1
චොප්කරගත් රතුළූණු ගෙඩි 2
චොප්කරගත් සුදුළූණු බික් 4
චොප්කරගත් කරපිංචා ස්වල්පයක්
චොප්කරගත් ඉඟුරු කෑල්ලක්
එනසාල් ඇට 2
කරාඹුනැටි 2
චොප්කරගත් අමුමිරිස් කරල් 2
උම්බලකඩ කෑලි ස්වල්පයක්
කුරුදුපොතු කෑල්ලක්
බැදගත් මිරිස්කුඩු මේසහැඳි 1
බැදගත් තුනපහකුඩු තේහැඳි 2
කහකුඩු තේහැඳි 1/2
සේර කැබැල්ලක්
ගොරකා කෑලි 2

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
තරමක කෑලි කපාගත් පොලොස් ගෙඩියක්
කහකුඩු ස්වල්පයක්
ගොරකා කෑලි 3
ලුණු ස්වල්පයක්
විනාකිරි කෝප්ප 1 1/2
රතුළූණු ගෙඩි 10-12
පලාගත් අමුමිරිස් කරල් 10
හීනියට කපාගත් කැරට් කෝප්ප 1/2
කපාගත් මාළුමිරිස් කරල් 2
අබ මේසහැඳි 1
මුරුංගා පොත්තක්
ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු
මිරිස්කුඩු තේහැඳි 1/2
කහකුඩු තේහැඳි 1/2
තෙල් ස්වල්පයක්
ඉඟුරු සුදුළූණු පේස්ට් මේසහැඳි 1

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
පොලොස් ගෙඩි 1
කෝන්ෆ්ලා මේසහැඳි 2
මිරිස්කුඩු තේහැඳි 1
ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු
කෑලිමිරිස් තේහැඳි 1
කහකුඩු තේහැඳි 1/2

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
තම්බාගත් පොලොස් කෝප්ප 2
පාන්පිටි කෝප්ප 1/4
බටර් මේසහැඳි 1
ග්‍රේට්කරගත් කැරට් අල 1/2
බිත්තර 1
චොප්කරගත් ළූණු ගෙඩි 1
ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු
චොප්කරගත් අමුමිරිස් කරල් 2
තෙල් ස්වල්පයක්
චොප්කරගත් කරපිංචා ස්වල්පයක්
කෑලිමිරිස් තේහැඳි 1/2
කහකුඩු තේහැඳි 1/4

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
කපාගත් පොලොස් ගෙඩි 1
ලුණු ස්වල්පයක්
කහකුඩු ස්වල්පයක්
ලියාගත් ළූණු ගෙඩි 2
ගොටුකොළ මිටියක්
සුදුළූණු බික් 10
කරපිංචා ඉති 4-5
කෑලිමිරිස් මේසහැඳි 1
සීනි තේහැඳි 2
චොප්කරගත් ඉඟුරු තේහැඳි 2
බැදීමට තෙල්
දෙහි බෑයක යුෂ

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here