එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය ජගත් ආරක්ෂක මණ්ඩලයෙන් කළ ඉල්ලීම – Sri News උණුසුම් පුවත්

0
5

පලස්තීනය සාමාජිකයෙකු ලෙස පිළිගන්නා ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය ජගත් ආරක්ෂක මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය තුළ පලස්තීනයේ අයිතිවාසිකම් වැඩි කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර එය සාමාජිකයෙකු ලෙස පිළිගන්නා ලෙස ඉල්ලා තිබෙනවා.

පලස්තීනය 2012 වසරේ සිට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය තුළ සාමාජික නොවන නිරීක්ෂක රාජ්‍යක් ලෙසයි කටයුතු කරන්නේ.

එමඟින් සම්පූර්ණ සාමාජිකයෙකුට හිමි සමහර අයිතිවාසිකම් හිමිවන්නේ නැහැ.

කෙසේ වෙතත් සාමාජිකත්වය ලබා දෙන්නේද යන්න තීරණය කළ හැක්කේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයට පමණයි.

එහෙත් ඇමරිකාව මීට පෙරද පලස්තීනයට පූර්ණ සාමාජිකත්වය ලබා දීම සඳහා වන ඉල්ලීම සිය නිෂේධ බලය භාවිත කර වැළැක්වූවා.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here