ඉස්සෝ වඩේ

0
7


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

ඉස්සෝ (මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ) 25

කඩල මිශ්‍රණය 750g

තෙල් 1/2L

දෙහි යුෂ තේ හැඳි 1

ලුණු තේ හැඳි 1/2

 

සාදන ක්‍රමය

ඉස්සන්ගේ වලිගය ඉවත් නොකර, සුද්දකර, සෝදා, ලුණු සහ දෙහි දමා කලවම් කර විනාඩි 10ක් තියන්න.

සාදාගත් කඩල මිශ්‍රණය ගෙන එයින් 30gක් පමණ බර කොටස් කරගන්න.

කඩාගත් කොටසකට ඉස්සා බැගින් තබා, ඉස්සන්ගේ වලිගය පේන පරිදි කඳ මැදට තියා අතින් තදවෙන්න රෝල් කර ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.

 Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here