ඉන්දියාවේ පෙට්‍රොනෙට් LNG සමාගම ලබන වසරේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට ගෑස් සැපයීමට සූදානමින්! – Sri News

0
9

සටහන – නිපුනි ලියනගේ
පෙබරවාරි 13,
කොළඹ (LNW): ඉන්දියාවේ පෙට්‍රොනෙට් සමාගම 2025 වසරේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට ද්‍රව ස්වභාවික වායුව (LNG) සපයනු ඇති අතර එය මෙගාවොට් 300 (MW) ධාරිතාවයකින් යුත් බලශක්ති සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යොදා ගනු ඇත.
මුලදී, LNG බහාලුම් හරහා සපයනු ලබන අතර, පසුව රාජ්‍ය සමාගම විසින් දිවයිනේ පාවෙන ගබඩා ප්‍රති-ගෑස්කරණ ඒකකයක් (FSRU) ස්ථාපිත කරනු ඇත.
“ඔවුන්, (ශ්‍රී ලංකාව) දැනටමත් මෙගාවොට් 300ක් පමණ ගෑස් මත පදනම් වූ බලාගාර ස්ථාපනය කර ඇති අතර තවමත් ඔවුන්ට ගෑස් නොමැති බව Petronet LNG ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ඒ.කේ. සිං පැවසුවේය.

සිං මේ බව කියා සිටියේ නවදිල්ලියේ පැවති ඉන්දියානු බලශක්ති සතියේ (IEW) අතුරු රේඛා වල අදහස් දක්වමිනි. නැවතුම් පරතරය සැකැස්මක් ලෙස, නැව්වල පටවා ඇති බහාලුම් හරහා LNG සැපයීමට Petronet කටයුතු කරමින් සිටින බව සිං පැහැදිලි කළේය.

දිනකට ගෑස් ටොන් 850 ක් පමණ ටොන් 17 බැගින් වූ කන්ටේනර් වලින් දිවයිනට සැපයීමට නියමිතය. 2025 වන විට සැපයුම ආරම්භ කරමින්” බොහෝ විට ශ්‍රී ලංකාවේ අවශ්‍යතාවය දිනකට කන්ටේනර් 50 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් විය හැකි බව සිං පැවසීය.
මෙම සැපයුම් වසර පහක් සඳහා වන අතර, එම කාලය තුළ සමාගම විසින් කොළඹ වරායේ පාවෙන ගබඩා ප්‍රතිවායුකරණ ඒකකයක් (FSRU) ද ඉදි කරනු ඇත.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here