ඉදිරි මැතිවරණ ගැන විශේෂ නිවේදනයක්

0
5

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය එය පැවැත්වීමට නියමිත කාලවකවාණුවේ දී පැවැත්වෙන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරනවා.

එමෙන්ම මහ මැතිවරණය සඳහා අවශ්‍ය මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන 2025 අයවැය මඟින් වෙන් කරන බවයි එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

මැතිවරණ පැවැත්වීමේ වගකීම මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සතු වන අතර අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී රජය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සමග සම්බන්ධ වී කටයුතු කරන බවද සඳහන්.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here