ආයුර්වේද විශයට වඩා වටිනා හෙළ වෙදකමට ලැබිය යුතු නිසි තැන ලබා නොදෙන්නේ ඇයි? 1.ආයු…

0
2


ආයුර්වේද විශයට වඩා වටිනා හෙළ වෙදකමට ලැබිය යුතු නිසි තැන ලබා නොදෙන්නේ ඇයි?

1.ආයුර්වේද බෙහෙත් කිරීමට පෙර තුන්දොස් ගැන විමසන අතර හෙළ වෙදකම තුළ සිව්දොස ගැන විමසයි ( වා පිත් සෙම් ලේ)

2. ආයුර්වේද රෝගියාගේ සාධක සැලකිල්ලට ගත්තද හෙළ වෙදකම තුළ පරිසර සාධක ( සීතල, උණුසුම) , රෝගියාගේ දේහ රූපය ද අංග චලනය ද සැලකිල්ලට ගනී.

3. ආයුර්වේදයේ වේදයන් අත් පොත් වන අතර හෙළ වෙදකම මගින් ආත්තෝපදේශය, අනුමානය, අධ්‍යක්ෂ මගින් නව
බෙහෙත් වට්ටෝරු ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් යාවත්කාලීන වෙයි.

4. 1920 පමණ ප්‍රචලිත වූ ආයුර්වේදයට රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු උපාධි පවා ඇති අතර හෙළ වෙදකමට එලෙස නොමැති අතර පාරම්පරික වෙදදුරන් කොන්කර උපාධි සහතික ඉල්ල යි.

5. හෙළ රස වෙදකම තුළ virus එකක හැඩය පවා දැනගත් වෙදදුරන් සිටි අතර එහෙම බෙහෙත් වලට අවශ්‍ය කරන ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය වන අබින් හා කාංසාවට ඉංග්‍රීසි ජාතීන් තහනම් පනවා හෙල වෙදකමේ ප්‍රබලත්වය අඩපණ කරහ.

මෙවන් වටිනා ශාස්ත්‍රයක් අනාගතයට ඉතිරි නොකර වල දැමිය යුතුද? නැතහොත් හෙළ වෙදදුරන් ට නිසි තැන ලබා දී ඔවුන් ආරක්ෂා කරගත යුතු නොවන්නේද 🙏

පහත චායාරැපයේ ඇති ලිපියද කියවා
,01 දරන ලින්කුවෙන් පෝරමය පිරවිය හැක

හැකි ලෙස අපගේ දායකත්වය ලබා දෙමු. 🙏

01
Link- https://forms.gle/o6BGVPk77uUtLx5W7

https://www.facebook.com/shrimalpsychicpowers/Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here