අසිරිමත් ධාතු වන්දනාව – දකුණු කොරියාව

0
3


නමෝ බුද්ධාය!

සුගත තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කොරියානු දේශයට වැඩම කළ වගයි…….!

නොයෙකුත් පුද උපහාර මැද, ලංකා දරණි තලයේ සිට, දකුණු කොරියා දේශයට වැඩම කරවු, මහා තෙද ඇති, අසම ගුණයෙන් සමන්විත වූ, තුන්ලෝකයම ජයගත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අසිරිමත් සර්වඥ ධාතු ප්‍රදර්ශනය සහ වන්දනාව දෙසැම්බර් මස 27 වෙනි දා පෙ.ව10.00 සිට සවස 2.00 දක්වා දකුණු කොරියාවේ තේගු බුල්ගියෝ තේ හක් ක්වනම්සා විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වේ. මෙම අසිරිමත් ධාතු ප්‍රදර්ශනය සහ වන්දනාව මෙහෙයවනු ලබන්නේ දකුණු කොරියාවේ මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා විසිනි.

මෙම දුර්ලභ අවස්ථාවට සහගාගී වනු පිණිස දකුණු කොරියාවේ ඒ ඒ නගර වලින් බස් රථ සේවාවක් ද ක්‍රියාත්මක වේ.

අපගේ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතූන් වහන්සේලා සියැසින් දැකබලා වන්දනා කොට ජීවිතයට අනුස්මරණීය පිනක් රැස් කරගන්නට පින්වත් ඔබ සැමට ගෞරවණීය ඇරයුමයි.

විමසීම් – 010 3327 4040 – 031 405 6378

The post අසිරිමත් ධාතු වන්දනාව – දකුණු කොරියාව appeared first on Mahamevnawa Bhawana Asapuwa.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here