අවුරුදු දහ තුනක් පුරා දුටු හීනයක් සය වසක් දරාගත් නුඹත් එක් කබායක් පාටකුත් නැති න…

0
8

අවුරුදු දහ තුනක් පුරා දුටු හීනයක්
සය වසක් දරාගත් නුඹත් එක් කබායක්
පාටකුත් නැති නූලකින් හැඩ දැමූ කබායක්
යෞවනයම මගේ දරාගත් සුදු කබායක්…

අම්මගේ කඳුලකින් සේදුණු
තාත්තගේ දහඩියෙන් සුවඳ වුන
ගොඩක් ලොකු තරඟෙකින් ජීවිතේ ඇඟලාපු
මිල කරන්න හිත් නොදෙන අගේ ඇති කබායක්…

කිළිටි වී මිලිනව ගිය හැඟීම් අරගෙන
අසරණම රෝගින්ගේ වේදනා දරාගෙන
නිහඬවම මගෙ කය සය වසක් දරාගෙන
යෞවනයේ තිළිණයක් සේ පැළඳි කබායක්…

තුති පුදමි සෙනෙහසින්
සුව උනොත් නන් දෙසින්
අසරණම හදවතක්
සිහිවේවි නුඹව මට
අද මෙන්ම එදාටත්…

✍️ දිනුෂි හංසනී ධර්මසූරිය
𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻 හෙළ අරණ – Hela Arana
(ආයුර්වේද වෛද්‍ය ශිෂ්‍යා – දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය)
Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here