අල ඩ්‍රම්ස්ටික් (Potato Drumstick)

0
8


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

*තරමක් ලොකු අල ගෙඩි 2

*සුදු හාල්පිටි මේස හැඳි 2

*කෝන්ෆ්ලා මේස හැඳි 1

*ලුණු, ගම්මිරිස් අවශ්‍ය පමණට

(අවශ්‍යනම් කෑලිමිරිස් ස්වල්පයක් එක්කළ හැක)

*බැදගැනීමට තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය :-

*අල තම්බාගෙන හොඳින් පොඩිකරගන්න.

*දැන් එයට හාල්පිටි, කෝන්ෆ්ලා, ලුණු, ගම්මිරිස් හා කෑලි මිරිස් එක්කර හොඳින් මිශ්‍රකරගන්න.

*දැන් එම මිශ්‍රණය අතින් ඩ්‍රම්ස්ටික් හැඩයට සාදාගන්න.

*මෙසේ සාදාගත් ඩ්‍රම්ස්ටික් ගැඹුරු තෙලේ බාගෙට බැදගන්න.

*එසේ බාගෙට බැදගත් ඩ්‍රම්ස්ටික් පැය දෙක තුනක් තබා නැවත ගැඹුරු තෙලේ බැදගැනීමෙන් එය ක්‍රිස්පි ගතියට ආහාරයට ගැනීමට හැකියි.

 

ආහාර වට්ටෝරු

විධායක සූපවේදී

දුමින්ද අබේසිරිවර්ධන

B.B.Q. on Wheels, කැන්බරා, ඔස්ට්‍රේලියාවSri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here