අලිගැටපේර අයිස්ක්‍රීම් හදමු… – Sri News

0
10

අවශ්‍ය දේවල්

 • අලිගැටපේර ගෙඩි 2
 • මිල්ක්මේඩ් ටින් 1
 • ලෙමන් ජුස් මේසහැදි 2
 • ලුණු ස්වල්පයක්
 • Heavy Cream කප් 2 (450g)-

සාදාගන්නා ආකාරය:

 • අලිගැටපේර ගෙඩිය සුරා ගෙන බ්ලෙන්ඩර් එකට දමා ගන්න.
 • ලුණු ටිකක්, මිල්ක්මේඩ් ටින් 1 හා ලෙමන් ජුස් ටික දමා හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න.
 • එය බඳුනකට දමා ගන්න.
 • Heavy Cream එක වෙනම බඳුනකට දමා බීට් කර ගන්න.
 • බීට් කර ගත් Heavy Cream එක, අලිගැටපේර මිශ්‍රණයට ටික ටික දමා හැන්දකින් මිශ්‍ර කර ගෙන, සුදුසු ප්ලාස්ටික් බදුනකට දමා අධි ශීතකරණයේ දමන්න.
 • පැය හයකට පසු ආහාරයට ගන්න පුලුවන්

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here