අනුර ඇතුලු කණ්ඩායම ඉක්මනින්ම සංචාරය කළ යුතු රටවල් ඇමති බන්දුල කියයි

0
3


ලිංමැඩි මානසිකත්වයක් සහිත ජාතික ජන බලවේගයේ සාමාජිකයින් ඉන්දියාව වැනි දියුණු රටවල සංචාරය කළ යුතු බව අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධණ මහතා පවසනවා.

සියල්ලට විරුද්ධ වීමේ සංකල්පය ඉන් නැතිවනු ඇති බවයි පාදුක්ක ප්‍රදේශයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here