අනගාරික ධර්මපාල ශ්‍රීමතාණන්ගේ ජන්ම දින සංවත්සරය – 2019

0
12


සිරි දම්පල් අභිනන්දන.

2019 සැප්තැම්බර් 14 සෙනසුරාදා දහවල් 01.00 ​සිට සවස 6.00 දක්වා
සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේදී…

තරුණ දෙමව්පියන්ට සහ යොවුන් දූපුතුන්ට මෙත් සිතින් ආරාධනා…

සියලු විමසීම්:
070 375 1667 | 070 277 9152

The post අනගාරික ධර්මපාල ශ්‍රීමතාණන්ගේ ජන්ම දින සංවත්සරය – 2019 appeared first on Mahamevnawa Bhawana Asapuwa.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here