අතරමග නතර වූ නිවාස ව්‍යාපෘති කඩිනමින් අවසන් කිරීමට රජයේ අවධානය

0
10

වැඩ අවසන් නොකර අතරමඟ නවතා දමා ඇති නිවාස ව්‍යාපෘති කඩිනමින් අවසන් කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ පවසනවා.

මෙම වසර තුළ අදාළ ව්‍යාපෘති අවසන් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ.

කොවිඩ් වසංගතය හා ආර්ථික අර්බුදය නිසා නතර වී තිබූ නිවාස ණය සහ ආධාර වැඩසටහන් යළි ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන මේ වනවිටත් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට ලබා දී තිබෙනවා. 
 Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here