අක්‍රීය ණය ප්‍රමාණය සියයට 13ක් දක්වා ඉහළට

0
9

පසුගිය කාල සීමාව තුළ අක්‍රීය ණය ප්‍රමාණය සියයට 13ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ පවසනවා.

එය සැලකිල්ලට ගනිමින් සියයට 02කට වඩා වැඩි ආර්ථික වර්ධනයක් මෙම වසරේදී ළඟා කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවයි මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දක්වමින් මුදල් රාජ්‍ය අමත්‍යවරයා පැවසුවේ.

new2023 voice · SHEHAN 01Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here